Συχνες Ερωτησεις

– Μπορώ να ασφαλίσω το αυτοκίνητο μου για διάρκεια μεγαλύτερη του έτους;

Ναι. Με το πρόγραμμα της ασφαλιστικής εταιρείας INTERLIFE μπορείτε να ασφαλίσετε το αυτοκίνητο σας για 2 έτη εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση.

– Μπορώ να ασφαλίσω το αυτοκίνητο μου για μικρό χρονικό διάστημα;

Ναι. Με το πρόγραμμα της ασφαλιστικής εταιρείας INTERLIFE μπορείτε να ασφαλίσετε το αυτοκίνητο σας ακόμη και για το ελάχιστο διάστημα των 15 ημερών.

– Το αυτοκίνητο μου είναι ακινητοποιημένο στο γκαράζ του σπιτιού μου για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να είναι ασφαλισμένο;

Ναι. Σύμφωνα με τον Ν 4141/2013, άρθρο 26 η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου.

-Σε περίπτωση μεταβιβάσεως αυτοκίνητου οχήματος για πόσο καιρό διαρκεί η ασφάλιση επιπλέον;

Μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία της μεταβίβασης.

– Γιατί να κάνω ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας αφού έχω ασφάλιση δημοσίου;

Η ιδιωτική ασφάλεια υγείας σε πολλές χώρες είναι αυτονόητη, ανεξάρτητα από το αν έχει κανείς κοινωνική ασφάλιση και ανεξάρτητα από το επίπεδο της δημόσιας περίθαλψης που προσφέρουν τα νοσοκομεία. Καλώς ή κακώς το δημόσιο σύστημα υγείας νοσεί. Δυστυχώς, η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κλάδο της δημόσιας περίθαλψης δεν μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε το αγαθό της υγείας στο βαθμό που θα θέλαμε. Μεγάλες αναμονές για χειρουργείο, ελλιπείς παροχές σε δωμάτιο και τροφή, ελλείψεις και ιδία συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ιατροφαρμακευτικά υλικά και αναλώσιμα, μικρό ποσοστό κάλυψης του δημοσίου φορέα ασφάλισης σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ελλείψεις σε ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό. Εκτός αυτών, κάποιες θεραπείες δεν παρέχονται από τα δημόσια νοσοκομεία με τις τεχνικές και τις μεθόδους που παρέχονται σε κάποια ιδιωτικά. Και βέβαια όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το επίπεδο των γιατρών και των νοσηλευτών, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και υψηλού επιπέδου, αλλά με το επίπεδο των δομών των δημοσίων νοσοκομείων όπως προαναφέρθηκε.

– Γιατί να κάνω ασφάλιση πυρός/σεισμού σεισμού στο σπίτι μου;

H Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή σεισμικότητα. Η Ελλάδα έχει μεγάλο αριθμό πυρκαγιών (& εμπρησμών) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Οι καταστροφές από πλημμύρες έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η κρίση καθιστά την ασφάλιση κατοικίας περισσότερο αναγκαία, γιατί σε περίπτωση ζημιάς, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τους πόρους να την αποκαταστήσουν με δικά τους κεφάλαια αλλά ούτε και τη δυνατότητα δανειοδότησης. Γιατί να περιμένεις λοιπόν από το κράτος να σε αποζημιώσει (που πολλές φορές αδυνατεί ή το ποσοστό βοήθειας που παρέχει είναι πολύ μικρό) σε περίπτωση επέλευσης ενός ή περισσοτέρων από τους παραπάνω κινδύνους, αφού μπορείς από μόνος σου και με μικρό κόστος να εξασφαλίσεις τα απαραίτητα χρήματα για την αποκατάσταση της ζημιάς.

– Η ασφαλιστική εταιρεία αύξησε τα ασφάλιστρα του συμβολαίου μου. Είναι νόμιμο;

Το τιμολόγιο του ασφαλίστρου που τηρεί κάθε ασφαλιστική επιχείρηση είναι ελεύθερο και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις τεχνικοοικονομικές ανάγκες της (άρθρο 30, παρ. 1 του Ν.Δ. 400/1970). Αυτό σημαίνει ότι κάθε ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να διαμορφώνει το τιμολόγιο της έτσι ώστε λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της χρηστής διοίκησης, να πουλάει προϊόντα σε τιμές που διασφαλίζουν έσοδα ικανά να διατηρήσουν την χρηματοοικονομική της φερεγγυότητα. Τέλος, το ζήτημα της αύξησης ασφαλίστρων ρυθμίζεται από την ίδια την σύμβαση ασφάλισης που έχει συναφθεί.

– Ασφάλιση σε διαδικτυακή πλατφόρμα ή με φυσική παρουσία σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή;

Το πρώτο μειονέκτημα της διαδικτυακής ασφάλισης είναι ότι τις περισσότερες φορές, ο υποψήφιος προς ασφάλιση πέφτει στην παγίδα όπου η φθηνή ασφάλιση έχει μεγαλύτερες εξαιρέσεις και μικρότερες καλύψεις με αποτέλεσμα ουσιαστικά να “αγοράζει” ακριβότερα. Το δεύτερο και σημαντικότερο μειονέκτημα της διαδικτυακής ασφάλισης έναντι της διαμεσολάβησης είναι ότι οι πελάτες που ελκύονται από την τιμή δεν μπορούν να εκτιμήσουν την ποιότητα της εξυπηρέτησης που προσφέρει η διαμεσολάβηση. Αυτή όμως η απουσία του ασφαλιστικού συμβούλου/πράκτορα είναι και το τεράστιο μειονέκτημα της online αγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ένας σωστός επαγγελματίας ασφαλιστής αποδεικνύεται από την καθημερινή πρακτική και είναι σημαντικός σύμμαχος σας τόσο κατά την επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος, όσο και στη περίπτωση της συνεννόησης με την ασφαλιστική όταν ενεργοποιηθεί κάποια από τις καλύψεις του συμβολαίου σας. Μία απλή ερώτηση θέστε στον εαυτό σας: Όταν χρειαστείτε μία συμβουλή ή έχετε ένα ερώτημα, σε ποιον θα απευθυνθείτε; Βρείτε κάποιον επαγγελματία ασφαλιστή που να σας εμπνέει και εμπιστευτείτε τον!!

– Έχει το δικαίωμα η τράπεζα να σε υποχρεώσει να συνάψεις την ασφάλιση του ενυπόθηκου ακινήτου σου σε συνεργαζόμενη με αυτήν ασφαλιστική εταιρεία;

Όχι. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 462/14-05-2013 της ΤΤΕ, όταν δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής εταιρείας που έχει επιλέξει ο ίδιος και το οποίο βέβαια πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης που επιθυμεί η τράπεζα, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό από αυτήν χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε έναρξη δε τυχόν προώθησης σε δανειολήπτη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο αρμόδιος υπάλληλος της τράπεζας υποχρεούται να διευκρινίζει ρητώς ότι: με την δανειακή σύμβαση ο δανειολήπτης δεν έχει δεσμευθεί να ασφαλιστεί σε συνεργαζόμενη με το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά ότι διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να προσκομίσει ασφαλιστήριο της επιλογής του.